Omladinski orkestar

MuzikArt

Udruženje ”MuzikArt” je osnovano u svrhu afirmacije i edukacije muzičkih umjetnika.
prof. mr. Emir Mejremić

Hor ``Sevdalinke``

Udruženje muzičkih umjetnika “MuzikArt“ osnovano je 2015 godine sa jasnom vizijom kako je sevdalinku potrebno sistemski zaštiti i predstaviti u formi umjetničkog djela što ona zapravo i jeste.

Vodeći se takvim stavom ”MuzikArt” 2016 godine osniva hor ”Sevdalinke” koji se svojim djelovanjem već pozicionirao kao afirmisan hor koji čuva i baštini sevdalinku.

Muzičke radionice

Bebe Virtuozi

Bebe Virtuozi

Muzičke radionice za djecu od 4 do 6 i od 6 do 8 godina. Učenici su oslobođeni razrednog ispita te na kraju završene radionice dobijaju...

Koncertant

Koncertant

Klasični sistem obrazovanja uz standardni nastavni plan i program u nastavi klavira, violine i violončela.

Muzikant

Muzikant

Smjer pop/rock/modernog pjevanja, klavira, violine, violončela i komponovanja/aranžiranja. Idemo u korak sa vremenom te omogućavamo našim...

Omladinski orkestar

Omladinski orkestar

Sa pojavom popularne muzike u 20 st. klasična muzika je polako počela gubiti svoj smisao te se današnjom modernom klasičnom muzikom bavi tek...

Zemljo naša, vječna i jedina

MuzikArt

Dan državnosti 25.11.2017 godine, Sarajevska vijećnica - Projekat udruženja MuzikArt i Grada Sarajevo

Muzički instrumenti - škola za djecu i mlade

Edukacije nikad dosta
Klavir

Klavir

Plan i program nastave klasičnog i pop/rock/modernog klavira

Komponovanje

Komponovanje

Komponovanje predstavlja spajanje određenih muzičkih dijelova u jednu cjelinu.

Pjevanje

Pjevanje

Pjevanje , korištenje ljudskog glasa u muzici, a zvuk se proizvodi glasnicama.

Violina

Violina

Plan i program nastave klasične i pop/rock/moderne violine

Violončelo

Violončelo

Plan i program nastave klasičnog i pop/rock/modernog violončela

0
Članova
0
Profesora
0
Programa
0
Nagrada

Prijem novih članova

Kontinuirani prijem novih članova u Hor “Sevdalinke” pod vodstvom prof.Emira Mejremića.

Naš stručni kadar | Nastavnici i predavači

Adela Šabić

Adela Šabić

klavir/pjevanje/kompozitor/autor

info@muzikart.ba
Emir Mejremić

Emir Mejremić

Orkestarsko/horski dirigent/aranžer/kompozitor

info@muzikart.ba
Semir Ćehić

Semir Ćehić

Solfeggio/Video-audio produkcija/montaža/ton majstor

info@muzikart.ba