Udruženje muzičkih umjetnika UMU „MuzikArt“

Historija razvoja udruženja

Udruženje muzičkih umjetnika “MuzikArt” osnovano je 2015 godine i kroz više uspješnih projekata radi na promovisanju mladih umjetnika sa područja Bosne i Hercegovine i šire. Kroz okupljanje omladinskog orkestra UMU “MuzikArt” i hora “Sevdalinke” se pored truda da očuvamo kulturnu baštinu BiH također trudimo promovisati klasičnu muziku u našoj zemlji.

“Nastojimo pomoći u afirmisanju nastajućih mladih talenata te motiviranju što više mladih da se bave klasičnom muzikom.”

UMU „MuzikArt“ sa svojim omladinskim orkestrom i horom „Sevdalinka“ i radom mr. Adele Šabić i mr.Emira Mejremića godinama sudjeluje aktivno u pripremi i realizaciji Ilidžanskog festivala već tri godine za redom. Također omladinski orkestar „MuzikArt“ i hor „Sevdalinka“ uz aktivnu saradnju sa Hayat televizijom te u saradnji sa gradom Sarajevo, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade te mnogim drugim institucijama učestvuju u projektima za Dan državnosti „Bosne i Hercegovine“, manifestacija održana u Sarajevskoj vijećnici 25.11.2017 godine gdje premijerno izvode novu kompoziciju „Zemljo naša, vječna i jedina“ koja ulazi u stalni repertoar za slične manifestacije u organizaciji grada Sarajevo te se izvodi i na manifestaciji za Dan nezavisnosti BiH 01.03.2018 god.u Domu oružanih snaga BIH.

Pomenuti orkestar i hor bivaju angažovani za “Koncert otvorenja novogodišnje proslave grada Sarajeva“ te su prvi u nizu, nakon čega sjedeće dvije noći koncerte održavaju Zdravko Čolić i Crvena jabuka. Koncert koji je priredilo UMU „MuzikArt“ ispred Sarajevske katedrale je ispratilo na hiljade posjetilaca, prenosile su mnogobrojne televizijske kuće, a repertoar se kretao od bečkih valcera, austrijskih marševa te vječnih evergreena sa naših prostora i novogodišnjih pjesama iz cijelog svijeta.

Ovo su samo neki od projekata koje je radilo naše udruženje, a kao što se može vidjeti iz navedenog veliki broj mladih ljudi sa sve većom radošću želi da nam se priključi i radi sa nama i uz nas, a sve veći broj ljudi želi da pripomogne našem radu ili nas prati te se nadamo da ćete i Vi prepoznati naše namjere promovisanja kulture onako kako najbolje znamo, a to je muziciranjem i edukacijom Vaših najmlađih.

0
Članovi
0
Profesori
0
Programi
0
Nagrade

Nastavnici

Naši kreativni muzički nastavnici stoje Vam na raspolaganju.
Adela Šabić

Adela Šabić

klavir/pjevanje/kompozitor/autor

info@muzikart.ba
Emir Mejremić

Emir Mejremić

Orkestarsko/horski dirigent/aranžer/kompozitor

info@muzikart.ba
Semir Ćehić

Semir Ćehić

Solfeggio/Video-audio produkcija/montaža/ton majstor

info@muzikart.ba