Komponovanje
Komponovanje predstavlja spajanje određenih muzičkih dijelova (ideja) u jednu cjelinu koja u zavisnosti od stila i žanra može da varira u dužini trajanja i svojoj kompleksnosti.

Moderna kompozicija, odnosno komponovanje ili aranžiranje se odnosi na upotrebu računara, softvera i hardvera u svrhu kreiranja muzičkog djela. Moderni DAW (Digital Audio Workstation) softveri nam omogućavaju daleko veći spektar mogućnosti pri komponovanju uz upotrebu MIDI-ja (Musical Instrument Digital Interface), virtualnih instrumenata, sintetizatora zvuka gdje granice zavise samo od vaše mašte.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *