Koncertant
Klasični sistem obrazovanja uz standardni nastavni plan i program u nastavi klavira, violine i violončela.

Učenik dobija istu naobrazbu kao da se školuje u državnoj, klasičnoj, muzičkoj školi te je nakon svakog završenog razreda osposobljen i pripremljen da polaže vanredni ispit u muzičkim školama u Bosni i Hercegovini i šire te da tako stekne diplomu muzičke škole. Koncertne aktivnosti se brižljivo planiraju, a svaki učenik ima pravo sa vanrednom prijavom pristupiti bilo kojem federalnom ili internacionalnom takmičenju učenika i studenata.

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *