Biografija – Adela Šabić

Adela Šabić, rođena 10.07.1989 god. u Sarajevu. Završila Osnovnu muzičku školu „Mladen Pozajić“ u Sarajevu u klasi profesorice Marijane Perković. Zatim pohađa solistički odsjek/klavir na Srednjoj Muzičkoj školi u Sarajevu u klasama prof. Emine Softić (I razred), prof. Dine Mulića (II i III razred) te u klasi prof. Senke Kulenović (IV razred) gdje stiče zvanje – muzičar klavirist.

Nakon četverogodišnjeg studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, u statusu redovnog studenta na odsjeku za klavir, harfu, udaraljke i srodne instrumente, diplomirala sa najvišom ocjenom, u klasi prof. mr. Dunje Dimitrijević te stekla zvanje bakalaureat/bachelor muzičkih umjetnosti – klavir. Svoj dodiplomski studij završava kao student generacije sa najvišim prosjekom ocjena te je dobitnica priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“, a završila je i master studij u klasi iste profesorice prosjekom ocjena 10.0 sa nadom da će se, nakon završenog master studija, i dalje doškolovati u istoj oblasti. Tokom studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu postiže mnogobrojne uspjehe, a učestvuje i na mnogobrojnim seminarima i radionicama renomiranih klavirskih pedagoga, prof. Gregora Vidovića, prof. Jokut Mihajlović i prof. Julije Gubayduline.

Održala je više solističkih koncerata tokom studija uključujući i koncert, na kojem nastupa kao solista, u sklopu 5. Majskih muzičkih svečanosti, u suradnji Muzičke akademije i Sarajevske filharmonije 04.06.2012 god., gdje izvodi „Koncert“ za klavir i orkestar op. 16 Edvarda Griega, a po završetku studija je održala solistički koncert u Beogradu 24.03.2014 god. u galeriji u Kulturnom Centru Beograd sa gostom prof.dr.Dejanom Mlađenovićem (viola), te je imala tri koncerta u Parizu u periodu od 19.06 do 21.06.2014 god. u Kulturnom Centru Republike Srbije i Ambasadi Republike Srbije, gdje nastupa kao solista na svom solističkom koncertu 19.06. 2014. god. i kao umjetnički saradnik-korepetitor, sa učenicima Škole za talente iz Ćuprije i prof.dr.Dejanom Mlađenovićem (viola). Aktivno se bavi pjevanjem još od srednjoškolskih dana, gdje nastupa sa horom srednje muzičke škole, te je 2012/2013 godine članica renomiranog ansambla “Beyachad”, te od četvte godine studija, prvobitno na predmetu muzičko-scenski projekti, te poslje i kao aktivni član, postaje dio ansambla prof. mr. Alme Ferović na čijim projektima ostvaruje izuzetne uspjehe u glavnim i sporednim ulogama nekih od najpoznatijih mjuzikala današnjice (Chicago, Mamma mia, We will rock you/Queen I sl.), a također je članica ansambla koji čini dio predstave Indire Kučuk-Sorguč “Ja, mahaluša” sa kojima igra preko četrdeset predstava širom i izvan BiH. Više puta biva angažovana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo te nastavljaju uspješno sarađivati sve do danas.

Osnivačica je i začetnica prve bosanskohercegovačke acappella grupe “BasicS” sa kojima za jako kratko vrijeme ostvaruje ogroman uspjeh, te za nepunih godinu dana imaju ogroman broj televizijskih gostovanja, odrađenih evenata, solistički koncert u “Kriterion” Sarajevo te veći broj objavljenih prerađenih pjesama u video/audio formi. 2015 godine komponuje muziku za seriju u produkciji televizijske kuće Hayat TV te aktivno radi na kompletnoj muzičko scenskoj postavci serije i time stiče ogromno iskustvo rada sa pjevačima, glumcima u drugačijoj ulozi autora i producenta. Od 2015 godine aktivno radi na propragiranju i establišmentu kvalitetne muzike te kroz komponovanje, izvođaštvo i autorstvo stvara svoje mjesto na sceni, a sa svojim timom ljudi pomaže u pripremi i organizaciji svih projekata UMU “MuzikArt”, svakog “Ilidžanskog festivala”, te svih ostalih zabavno-muzičkih programa televizijskog ili javnog karaktera. Autor je dvije domoljubne kompozicije “Zemljo naša, vječna i jedina” koja je premijerno izvedena 25.11.2017 godine u sarajevskoj Vijećnici kao poklon gradu Sarajevo, te pjesme “Domovina” , a obje pjesme bivaju veoma zapažene sa osvrtom i poukom da i mlađe generacije moraju obratiti pažnju na domoljubnost i patriotizam u svakom segmentu života. Iskustvo u radu stiče radeći osam godina u O.M.Š. “Mladen Pozajić“ Sarajevo, gdje ostvaruje zapažene rezultate na području nastavno-pedagoškog rada kroz rad sa učenicima, njihovom pripremom i učestovanjima na federalnim takmičenjima, brojnim održanim koncertima te u motivaciji i razvijanju ljubavi prema umjetnosti i kulturi. Već pet godina je stalno zaposlena kao umjetnički saradnik-docent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a biva i angažovana od strane Narodnog pozorišta u Sarajevu na pripremi opere W.A.Mozarta „Čarobna frula“ pod dirigentskom palicom Josipa Šege te bilježi ogroman broj saradnji i nastupa sa horovima i orkestrima širom BiH i šire te je od osnivanja predsjednica UMU „MuzikArt“ gdje i na taj način doprinosi kulturnom životu grada Sarajeva i BiH.

Preko četiri stotine koncerata, zavidno scensko i pedagoško iskustvo, vrhunska organizovanost i pedantnost te perfekcionizam i svestranost u svakom polju života je izdvajaju kao karizmatičnu osobu prepunu pozitivne energije koja mnogima služi kao life coach te je uvijek osoba omiljena za saradnju, osoba za koju ništa nije nesavladivo te osoba koja vjeruje u sebe kao što vjeruje u druge te osoba koja zna da je potrebno puno truda i rada, ali da su snovi mogući uz prave ljude, pravilan pristup, pravo znanje i pravi plan.